Usługi

Konsultacja Ortoptyczna

100 zł ok. 30 min

Kompleksowe badanie Ortoptyczne

( ocena funkcji wzrokowych, współpracy oczu, zeza, niedowidzenia, oczopląsu, wady wzroku, wyrównawczego ustawienia głowy itp.)

160 zł ok 60 min

Dobór okularów u dzieci i dorosłych

(również w przypadku skomplikowanych wad wzroku, stożka rogówki, przy podwójnym widzeniu, pryzmaty itp.)

120 zł*

*cena wizyty w przypadku zamówienia okularów w Klinice Optyczno-Okulistycznej OneDayClinic przy Al. Armii Krajowej 2/1, 50-541 Wrocław , zostaje zrabatowana do 0 zł
Dobór miękkich soczewek kontaktowych

150 zł ok. 60 min, (w tym nauka zakładania zdejmowania, pielęgnacji, soczewki próbne i płyn)

Badanie na synoptoforze

50 zł

Diagnoza ortoptyczna procesu lateralizacji, percepcji wzrokowej i trudności szkolnych

80 zł

Ortoptyka pediatryczna

120 zł

Ćwiczenia ortoptyczne/Ćwiczenia wzrokowe / Rehabilitacja widzenia / Terapia widzenia / Trening wzrokowy

Pojedyncze spotkanie 70 zł

Pakiet 5 spotkań 280 zł

Pakiet 10 spotkań 500 zł

ok. 30 min