Z wykształcenia, zawodu i zamiłowania jestem Optykiem Okularowym, Optometrystą, Ortoptystką oraz Pedagogiem Specjalnym – Tyflopedagogiem. Ukończyłam studia inżynierskie ze specjalizacją z Optyki Okularowej oraz magisterskie z Optometrii na Politechnice Wrocławskiej. Zafascynowana tematyką zeza i zaburzeń widzenia obuocznego postanowiłam kontynuować kształcenie w prestiżowej szkole Ortoptystek z wieloletnią tradycją – Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych przy Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

     Zawodowo z układem wzrokowym związana jestem od ponad 7 lat – pracując zarówno w zakładach optycznych, Klinikach Okulistycznych jak również w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Oddziale Okulistyki. W ramach zajęć w szkole ortoptystek odbywałam ponadto 1,5 roczne zajęcia praktyczne w gabinetach ortoptycznych, gabinetach leczenia zeza i niedowidzenia, w Klinice Okulistycznej z poradnią dziecięcą, na Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

 

     Oprócz prowadzenia Pacjentów z zezem i niedowidzeniem, specjalizuję się w:

 – tematyce oczopląsu (na który to temat napisałam artykuły w pismach branżowych oraz miałam przyjemność poprowadzić wykład dla specjalistów ochrony wzroku),

– doborze korekcji pryzmatycznej (m.in. u osób z podwójnym widzeniem),

-diagnostyce zaburzeń ruchomości oczu ( m.in. zezie skośnym, zespołach oczno-twarzowych, wyrównawczego ustawienia głowy (często we współpracy z fizjoterapeutą/osteopatą itp.)),

-doborze pomocy optycznych dla osób słabowidzących (czyli u Pacjentów, których choroba oczu, np. AMD, nie pozwala za pomocą zwykłych okularów uzyskać satysfakcjonującego widzenia),

-optometrii klinicznej – korekcji wysokich lub skomplikowanych wad wzroku, diagnostyce stożka rogówki, wykonywaniu pomiarów dla lekarza okulisty (pod kątem kwalifikacji do róznego rodzaju zabiegów lub diagnostyki chorób oczu),

-doborze miękkich soczewek kontaktowych,

-diagnostyce ortoptycznej przy problemach w nauce pisania i czytania, optodysleksji

-innych zaburzeń widzenia obuocznego, np. zaburzeń akomodacji ( m.in. często określanych mianem popularnego w dzisiejszych czasach „ciągłego przyrastania wady minusowej„)

     Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im Prof. K. Krzystkowej.

     Systematycznie uczestniczę w wielu konferencjach, zjazdach i szkoleniach branżowych, stale podnosząc swoje kwalifikacje, aby móc jak najlepiej zadbać o wzrok zarówno dorosłych jak i małych Pacjentów.