Edukacja

Politechnika Wrocławska

  • Optyka Okularowa – inżynierskie
  • Optometria – magisterskie

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

  • Ortoptystka

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

  • Pedagogika Specjalna – Tyflopedagogika